• (Khác biệt giữa các bản)
  (Cấu trức từ)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">i'klips</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  08:49, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /i'klips/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự che khuất; thiên thực (nhật thực, nguyệt thực)
  solar eclipse
  nhật thực
  lunar eclipse
  nguyệt thực
  Pha tối, đợt tối (đèn biển)
  Sự bị lu mờ, sự mất vẻ lộng lẫy; sự mất vẻ hào nhoáng

  Ngoại động từ

  Che, che khuất (mặt trời, mặt trăng...)
  Chặn (ánh sáng của đèn biển...)
  Làm lu mờ, át hẳn

  Cấu trúc từ

  to be in eclipse
  mất bộ lông sặc sỡ (chim)

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nguyệt thực
  total eclipse
  nguyệt thực toàn phần
  nhật thực
  annular eclipse
  nhật thực hình khuyên
  total eclipse
  nhật thực toàn phần
  sự che khuất
  annular eclipse
  sự che khuất hình vành
  partial eclipse
  sự che khuất một phần
  satellite eclipse
  sự che khuất vệ tinh
  solar eclipse
  sự che khuất mặt trời
  total eclipse
  sự che khuất toàn phần

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Conceal, hide, blot out, obscure, block, veil, shroud,cover, darken: A black cloud eclipsed the moon.
  Overshadow,obscure, surpass, top, outshine: His career was eclipsed by hiswife's brilliant successes.
  N.
  Concealment, covering, hiding, blocking, blockage,occultation, obscuring, obscuration, darkening, shading,dimming: Though good may suffer an eclipse, it can never beextinguished.
  Decline, downturn, slump; recession: After thescandal, her career went into eclipse.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  The obscuring of the reflected light from onecelestial body by the passage of another between it and the eyeor between it and its source of illumination.
  A deprivationof light or the period of this.
  A rapid or sudden loss ofimportance or prominence, esp. in relation to another or anewly-arrived person or thing.
  V.tr.
  (of a celestial body)obscure the light from or to (another).
  Intercept (light,esp. of a lighthouse).
  Deprive of prominence or importance;outshine, surpass.
  (ofa bird) having lost its courting plumage.
  Eclipser n. [ME f.OF f. L f. Gk ekleipsis f. ekleipo fail to appear, be eclipsedf. leipo leave]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X