• (Khác biệt giữa các bản)
  (toán kinh tế)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">i¸kɔnə´metrik</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  16:08, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /i¸kɔnə´metrik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Toán kinh tế

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  kính trắc học
  toán kinh tế

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  toán kinh tế
  kinh tế lượng

  Oxford

  N.pl.

  (usu. treated as sing.) a branch of economics concerned with the application of mathematical economics to economic data by the use of statistics.
  Econometric adj. econometricaladj. econometrician n. econometrist n. [ECONOMY + METRIC]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X