• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Chuyên gia về cách tổ chức lao động cho có hiệu suất===== == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 9: Dòng 7:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chuyên gia (về) tổ chức=====
  +
  =====chuyên gia (về) tổ chức=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=efficiency%20expert efficiency expert] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=efficiency%20expert efficiency expert] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:29, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyên gia về cách tổ chức lao động cho có hiệu suất

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyên gia (về) tổ chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X