• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">[i´li:tizəm]</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- {{[i´li:tizəm]}} -->
  +

  15:26, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /[i´li:tizəm]/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  một kiểu chữ

  Tham khảo chung

  • elite : National Weather Service
  • elite : Corporateinformation
  • elite : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X