• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">im'bed</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">im'bed</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">im'bed</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 24: Dòng 17:
  * Ving:[[embedding]]
  * Ving:[[embedding]]
  -
  == Toán & tin ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====nhúng vào=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Xây dựng==
  +
  === Toán & tin ===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====nhúng vào=====
   +
  === Xây dựng===
  =====bao lấy=====
  =====bao lấy=====
  -
  =====ôm lấy=====
  +
  =====ôm lấy=====
  -
   
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====đặt vào=====
  =====đặt vào=====
  Dòng 55: Dòng 47:
  =====ráp vào=====
  =====ráp vào=====
  -
  =====ứng dụng=====
  +
  =====ứng dụng=====
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  =====rót chế phẩm vi sinh vật=====
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  === Oxford===
  -
   
  +
  =====V.tr.=====
  -
  =====rót chế phẩm vi sinh vật=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===V.tr.===
  +
  -
   
  +
  =====(also imbed) (-bedded, -bedding) 1 (esp. as embeddedadj.) fix firmly in a surrounding mass (embedded in concrete).2 (of a mass) surround so as to fix firmly.=====
  =====(also imbed) (-bedded, -bedding) 1 (esp. as embeddedadj.) fix firmly in a surrounding mass (embedded in concrete).2 (of a mass) surround so as to fix firmly.=====

  20:50, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /im'bed/

  Thông dụng

  Cách viết khác imbed

  Ngoại động từ

  Ấn vào, đóng vào, gắn vào
  Ghi vào (trí nhớ)
  that day is embedded for ever in my recollection
  ngày đó mãi mãi được ghi vào trong ký ức của tôi, tôi mãi mãi nhớ ngày hôm đó
  Ôm lấy, bao lấy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhúng vào

  Xây dựng

  bao lấy
  ôm lấy

  Kỹ thuật chung

  đặt vào
  dựng tiêu
  lắp ráp
  lắp vào
  lồng vào
  gắn vào
  áp dụng, ghi vào
  nhúng
  embed chart
  biểu đồ nhúng
  ráp vào
  ứng dụng

  Kinh tế

  rót chế phẩm vi sinh vật

  Oxford

  V.tr.
  (also imbed) (-bedded, -bedding) 1 (esp. as embeddedadj.) fix firmly in a surrounding mass (embedded in concrete).2 (of a mass) surround so as to fix firmly.
  Place in or as ina bed.
  Embedment n.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X