• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cửa ra khi khẩn cấp, cửa an toàn===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa sự cố===== ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 9: Dòng 7:
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa sự cố=====
  +
  =====cửa sự cố=====
  -
  =====cửa thoát người=====
  +
  =====cửa thoát người=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa cấp cứu=====
  +
  =====cửa cấp cứu=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=emergency%20door emergency door] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:06, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa ra khi khẩn cấp, cửa an toàn

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa sự cố
  cửa thoát người

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa cấp cứu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X