• Revision as of 04:28, ngày 15 tháng 5 năm 2008 by 222.252.12.130 (Thảo luận)
  /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/

  Thông dụng

  Cách viết khác insure

  Ngoại động từ

  Bảo đảm
  these encouraging results ensure that you will pass your examination
  những kết quả phấn khởi này bảo đảm chắc rằng bạn sẽ thi đỗ
  these documents ensure your legitimate rights
  các chứng thư này bảo đảm cho quyền lợi hợp pháp của bạn
  Chắc chắn(về một điều gì đó)

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bảo đảm
  đảm bảo
  làm chắc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bảo đảm
  bảo hiểm

  Nguồn khác

  • ensure : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Insure, assure, make sure or certain, confirm, certify,guarantee; secure, effect: He must ensure that there is noleak.
  Insure, protect, make safe, safeguard, guard, secure:The captain is responsible for ensuring the safety of thepassengers.

  Oxford

  V.tr.

  (often foll. by that + clause) make certain.
  (usu.foll. by to, for) secure (a thing for a person etc.).
  (usu.foll. by against) make safe.
  Ensurer n. [ME f. AF ensererf. OF aserer ASSURE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X