• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Ưa eozin===== ===Danh từ=== =====Tế bào ưa eozin===== == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bạch cầ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 16: Dòng 14:
  == Y học==
  == Y học==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bạch cầu ưa eosin=====
  +
  =====bạch cầu ưa eosin=====
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====A white blood cell readily stained by eosin.=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=eosinophil eosinophil] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:34, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ưa eozin

  Danh từ

  Tế bào ưa eozin

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bạch cầu ưa eosin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X