• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">i'pifəni/)
  (/'''<font color="red">i'pifəni</font>/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">i'pifəni</font>/=====
  +
  =====/'''<font color="red">i´pifəni</font>/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  16:10, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /i´pifəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) sự kiện Chúa Giêxu hiện ra, Lễ hiển linh

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) 1 (Epiphany) a the manifestation of Christ tothe Magi according to the biblical account. b the festivalcommemorating this on 6 January.
  Any manifestation of a godor demigod.
  Epiphanic adj. [ME f. Gk epiphaneiamanifestation f. epiphaino reveal (as EPI-, phaino show): sense1 through OF epiphanie and eccl.L epiphania]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X