• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ mới)
  (Từ mới)
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
   +
  Danh từ
  ===== (Người) mang lại sự cân bằng =====
  ===== (Người) mang lại sự cân bằng =====

  00:07, ngày 8 tháng 4 năm 2009

  Danh từ

  (Người) mang lại sự cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X