• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:30, ngày 28 tháng 5 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (undo)
   
  Dòng 15: Dòng 15:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  ===Toán & tin===
  ===Toán & tin===
  -
  zzzzzzzzzz=====làm cân bằng=====
  +
  =====làm cân bằng=====
   +
   
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===

  Hiện nay

  /´i:kwə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác equalise

  Ngoại động từ

  Làm bằng nhau, làm ngang nhau
  (thể dục,thể thao) gỡ hoà (bóng đá...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm cân bằng

  Xây dựng

  làm cân bằng, làm ngang bằng, hiệu chỉnh

  Cơ - Điện tử

  (v) làm cân bằng, làm ngang bằng, hiệu chỉnh

  Kỹ thuật chung

  làm cân bằng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X