• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====các chi phí thành lập doanh nghiệp===== =====chi phí thành lập công ty===== =====chi phí tổng quát===== ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====các chi phí thành lập doanh nghiệp=====
  +
  =====các chi phí thành lập doanh nghiệp=====
  -
  =====chi phí thành lập công ty=====
  +
  =====chi phí thành lập công ty=====
  -
  =====chi phí tổng quát=====
  +
  =====chi phí tổng quát=====
  -
  =====phí dụng doanh sở (ở các phòng ban của công ty bách hóa...)=====
  +
  =====phí dụng doanh sở (ở các phòng ban của công ty bách hóa...)=====
  -
  =====phí tổn quản lý=====
  +
  =====phí tổn quản lý=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=establishment%20charges establishment charges] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=establishment%20charges establishment charges] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:06, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  các chi phí thành lập doanh nghiệp
  chi phí thành lập công ty
  chi phí tổng quát
  phí dụng doanh sở (ở các phòng ban của công ty bách hóa...)
  phí tổn quản lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X