• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">eulogy</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">´ju:lədʒi</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´ju:lədʒi</font>'''/=====
  Dòng 15: Dòng 13:
  =====Lời khen, lời ca ngợi=====
  =====Lời khen, lời ca ngợi=====
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  ===N.===
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
   
  +
  =====noun=====
  -
  =====Praise, commendation, acclaim, acclamation, tribute,compliment, applause, homage, plaudits, encomium, accolade,paean, panegyric: The eulogy listed Wotton's many achievements.=====
  +
  :[[acclaim]] , [[accolade]] , [[adulation]] , [[applause]] , [[citation]] , [[commendation]] , [[compliment]] , [[encomium]] , [[exaltation]] , [[glorification]] , [[laudation]] , [[paean]] , [[panegyric]] , [[plaudit]] , [[salutation]] , [[tribute]] , [[acclamation]] , [[celebration]] , [[kudos]] , [[address]] , [[eulogium]] , [[homage]] , [[oration]] , [[praise]]
  -
   
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
  == Oxford==
  +
  =====noun=====
  -
  ===N.===
  +
  :[[calumny]] , [[condemnation]] , [[criticism]]
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  =====(pl. -ies) 1 a speech or writing in praise of a person. ban expression of praise.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====US a funeral oration in praise of aperson. [med.L eulogium f. (app. by confusion with L elogiumepitaph) LL eulogia praise f. Gk]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  11:14, ngày 30 tháng 1 năm 2009


  /´ju:lədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài tán dương, bài ca tụng
  to pronounce an eulogy on somebody; to pronounce somebody's eulogy
  tán dương ai, ca tụng ai
  Lời khen, lời ca ngợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X