• Revision as of 04:43, ngày 28 tháng 2 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /eulogy/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài tán dương, bài ca tụng
  to pronounce an eulogy on somebody; to pronounce somebody's eulogy
  tán dương ai, ca tụng ai
  Lời khen, lời ca ngợi

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Praise, commendation, acclaim, acclamation, tribute,compliment, applause, homage, plaudits, encomium, accolade,paean, panegyric: The eulogy listed Wotton's many achievements.

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) 1 a speech or writing in praise of a person. ban expression of praise.
  US a funeral oration in praise of aperson. [med.L eulogium f. (app. by confusion with L elogiumepitaph) LL eulogia praise f. Gk]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X