• (Khác biệt giữa các bản)
  (Undo)
  Hiện nay (10:58, ngày 12 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thêm)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===
  -
  =====Cuối cùng=====
  +
  =====Cuối cùng, suy cho cùng=====
  ::[[eventually]] [[fail]]
  ::[[eventually]] [[fail]]
  ::cuối cùng cũng thất bại
  ::cuối cùng cũng thất bại
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /i´ventjuəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cuối cùng, suy cho cùng
  eventually fail
  cuối cùng cũng thất bại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cuối cùng, tính cho cùng

  Kỹ thuật chung

  cuối cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X