• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:55, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====sự lắp có nong rộng=====
  =====sự lắp có nong rộng=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[drive]] [[or]] [[force]] [[fit]] [[obtained]] [[by]] [[inserting]] [[a]] [[chilled]] [[internal]] [[part]] [[into]] [[one]] [[at]] [[ambient]] [[temperature]], [[whereupon]] [[the]] [[inner]] [[part]] [[warms]], [[expanding]] [[to]] [[fit]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[drive]] [[or]] [[force]] [[fit]] [[obtained]] [[by]] [[inserting]] [[a]] [[chilled]] [[internal]] [[part]] [[into]] [[one]] [[at]] [[ambient]] [[temperature]], [[whereupon]] [[the]] [[inner]] [[part]] [[warms]], [[expanding]] [[to]] [[fit]].
  -
  ''Giải thích VN'': Là thiết bị hoặc áp lực đạt được bằng cách chèn bộ phận bên trong đã được tôi vào bộ phân bên ngoài ở nhiệt độ môi trường nơi mà nhờ vào hơi nóng của phần bên trong nó sẽ nở ra để làm khít.[[Category:Xây dựng]]
  +
  ''Giải thích VN'': Là thiết bị hoặc áp lực đạt được bằng cách chèn bộ phận bên trong đã được tôi vào bộ phân bên ngoài ở nhiệt độ môi trường nơi mà nhờ vào hơi nóng của phần bên trong nó sẽ nở ra để làm khít.
  -
  [[Category:Xây dựng]]
  +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  Hiện nay

  Xây dựng

  sự lắp có nong rộng

  Cơ khí & công trình

  sự lắp có nong rộng

  Giải thích EN: A drive or force fit obtained by inserting a chilled internal part into one at ambient temperature, whereupon the inner part warms, expanding to fit. Giải thích VN: Là thiết bị hoặc áp lực đạt được bằng cách chèn bộ phận bên trong đã được tôi vào bộ phân bên ngoài ở nhiệt độ môi trường nơi mà nhờ vào hơi nóng của phần bên trong nó sẽ nở ra để làm khít.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X