• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:18, ngày 16 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (sửa nội dung)
   
  Dòng 9: Dòng 9:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====kỳ vọng=====
  =====kỳ vọng=====
  -
  ::[[expected]] [[gain]]
   
  -
  ::lãi kỳ vòng
   
  ::[[expected]] [[gain]]
  ::[[expected]] [[gain]]
  ::lãi kỳ vọng
  ::lãi kỳ vọng

  Hiện nay

  /iks´pektid/

  Toán & tin

  được chờ đợi hy vọng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kỳ vọng
  expected gain
  lãi kỳ vọng
  expected value
  giá trị kỳ vọng

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dự tính
  expected money value
  trị giá hiện kim dự tính, giá trị đồng tiền dự tính
  expected money value
  trị giá bằng tiền dự tính
  expected net returns
  tiền lời ròng dự tính
  expected real interest rate
  lãi suất thực dự tính
  expected nominal interest rate
  lãi suất phiếm dự tính
  expected return
  thu nhập dự tính
  expected utility
  tính hữu dụng dự tính
  expected value
  giá trị dự tính
  expected value
  giá trị kỳ vọng


  sẽ xảy ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X