• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====chuyên gia chứng nhận===== =====người chứng chuyên gia===== =====người giám định (ở tòa án)===== ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chuyên gia chứng nhận=====
  +
  =====chuyên gia chứng nhận=====
  -
  =====người chứng chuyên gia=====
  +
  =====người chứng chuyên gia=====
  -
  =====người giám định (ở tòa án)=====
  +
  =====người giám định (ở tòa án)=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=expert%20witness expert witness] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=expert%20witness expert witness] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=expert%20witness expert witness] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:29, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyên gia chứng nhận
  người chứng chuyên gia
  người giám định (ở tòa án)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X