• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 30: Dòng 30:
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  =====phơi sáng=====
  =====phơi sáng=====
   +
  Sự tiếp xúc
   +
  chemical exposure
   +
  tiếp xúc với hóa chất
   +
  ===Toán & tin===
  ===Toán & tin===
  =====(vật lý ) sự phơi sáng, sự khẳng định=====
  =====(vật lý ) sự phơi sáng, sự khẳng định=====

  04:00, ngày 24 tháng 6 năm 2011

  /ɪkˈspoʊʒər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phơi nhiễm
  cell phone exposure
  sự phơi nhiễm đt di động...
  Sự bóc trần, sự vạch trần
  Sự bày hàng
  Sự đặt vào (nơi nguy hiểm), sự đặt vào tình thế dễ bị (tai nạn...)
  Hướng
  to have a southern exposure
  hướng nam (nhà...)
  Sự vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường
  (nhiếp ảnh) sự phơi sáng
  exposure meter
  dụng cụ đo độ sáng phim ảnh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lộ vỉa

  Hóa học & vật liệu

  phơi sáng

  Sự tiếp xúc chemical exposure tiếp xúc với hóa chất

  Toán & tin

  (vật lý ) sự phơi sáng, sự khẳng định

  Xây dựng

  mặt lộ

  Giải thích EN: The act or fact of exposing or being exposed; specific uses include: the distance between shingles as measured from the butt of one shingle to that of another directly above it.

  Giải thích VN: Phần các tấm ván lợp hoặc ngói để lộ ra khi đã lợp xong, khoảng cách từ đầu của tấm ván này tới đầu một tấm ván khác đặt ngay phía trên.

  Điện

  mức lộ diện
  mức lộ sáng
  sự lộ diện

  Kỹ thuật chung

  hướng nhà
  lộ ra
  sự bảo dưỡng
  sự lộ sáng
  double exposure
  sự lộ sáng kép
  photographic exposure
  sự lộ sáng chụp ảnh
  sự lộ vỉa
  sự phơi sáng
  energy exposure
  sự phơi sáng năng lượng
  slope exposure
  sự phơi sáng nghiêng
  vết lộ

  Kinh tế

  bày hàng
  bị rủi ro tổn thất hối đoái
  exposure to exchange risk
  sự dễ bị rủi ro tổn thất hối đoái
  dễ bị tổn thất
  sự bày hàng
  rủi ro
  risk exposure
  mức độ rủi ro


  sự dễ bị tổn thất
  sự phơi bày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X