• (Khác biệt giữa các bản)
  (Edit)
  (sửa lỗi phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ik-ˈstrē-məm</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">/ɪk.ˈstri.məm/</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:50, ngày 20 tháng 4 năm 2009

  //ɪk.ˈstri.məm//

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều extrema

  Toán tin

  Cực trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X