• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====vạch F===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=first...)
  (đóng góp từ F-line tại CĐ Kinhteđóng góp từ F-line tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ef'lain</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====vạch F=====
  +
  =====vạch F=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 15: Dòng 14:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=F-line F-line] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=F-line F-line] : National Weather Service
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=F-line F-line] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=F-line F-line] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Điện lạnh]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:39, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /ef'lain/

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  vạch F

  Tham khảo chung

  • F-line : National Weather Service
  • F-line : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X