• (Khác biệt giữa các bản)

  Boyinlove (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: FSO: Floating Storage Offloading Tầu chứa dầu)
  So với sau →

  08:47, ngày 3 tháng 6 năm 2008

  FSO: Floating Storage Offloading Tầu chứa dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X