• (Khác biệt giữa các bản)
  (Colloq. marvellous (looking fabulous).)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´fæbjuləs</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +

  15:54, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /´fæbjuləs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thần thoại, (thuộc) truyện cổ tích; bịa đặt, hoang đường
  Chuyên về thần thoại, chuyên về truyện cổ tích
  fabulous historian
  nhà viết sử chuyên về chuyện cổ tích
  Ngoa ngoắt, khó tin; phóng đại, quá cao (giá...)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Fabled, mythic(al), celebrated, legendary, storied,fictitious, fictional, unreal, fanciful, imaginary, story-book,fairy-tale: Greek mythology tells us of a fabulous winged horsecalled Pegasus.
  Fantastic, marvellous, incredible,unbelievable, inconceivable, wonderful, astounding, astonishing,amazing, wondrous, extraordinary, miraculous, phenomenal:Houses in London were selling at fabulous prices.
  Superb,marvellous, terrific, great, wonderful, Colloq great, super,smashing, thumping, whopping, thundering, rattling, howling, USneat, keen, Slang fab, hot, far-out, cool, Old-fashionedfantabulous, in the groove, groovy, ace, Brit magic, US andCanadian copacetic: I saw an absolutely fabulous new film theother night.

  Oxford

  Adj.

  (informal) extremely good: a fabulous performance
  (formal) very great: fabulous wealth/riches/beauty.
  A celebrated in fable.b legendary, mythical.
  Fabulosity n. fabulously adv.fabulousness n. [F fabuleux or L fabulosus (as FABLE)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X