• (Khác biệt giữa các bản)
  (Removing all content from page)
  n (đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  Dòng 8: Dòng 8:
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Ảo tưởng; sự sai lầm; ý kiến sai lầm=====
   +
   +
  =====Nguỵ biện; thuyết nguỵ biện=====
   +
   +
  =====Tính chất dối trá, tính chất lừa dối, tính chất trá nguỵ=====
   +
  ::[[pathetic]] [[fallacy]]
   +
  ::sự nhân cách hoá thiên nhiên, sự nhân cách hoá các vật vô tri
   +
   +
  == Kỹ thuật chung ==
   +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
  =====ngụy biện=====
   +
   +
  =====ngụy lý=====
   +
   +
  =====ảo tưởng=====
   +
   +
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
   +
  ===N.===
   +
   +
  =====Misconception, miscalculation, misjudgement, mistake, error,non sequitur, solecism, delusion; paralogism; sophism: It is afallacy to think that you could ever learn to play the violin aswell as Susannah.=====
   +
   +
  == Oxford==
   +
  ===N.===
   +
   +
  =====(pl. -ies) 1 a mistaken belief, esp. based on unsoundargument.=====
   +
   +
  =====Faulty reasoning; misleading or unsound argument.3 Logic a flaw that vitiates an argument.=====
   +
   +
  =====Fallacious adj.fallaciously adv. fallaciousness n. [L fallacia f. fallax-acis deceiving f. fallere deceive]=====
   +
   +
  == Tham khảo chung ==
   +
   +
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=fallacy fallacy] : National Weather Service
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]

  15:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ảo tưởng; sự sai lầm; ý kiến sai lầm
  Nguỵ biện; thuyết nguỵ biện
  Tính chất dối trá, tính chất lừa dối, tính chất trá nguỵ
  pathetic fallacy
  sự nhân cách hoá thiên nhiên, sự nhân cách hoá các vật vô tri

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ngụy biện
  ngụy lý
  ảo tưởng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Misconception, miscalculation, misjudgement, mistake, error,non sequitur, solecism, delusion; paralogism; sophism: It is afallacy to think that you could ever learn to play the violin aswell as Susannah.

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) 1 a mistaken belief, esp. based on unsoundargument.
  Faulty reasoning; misleading or unsound argument.3 Logic a flaw that vitiates an argument.
  Fallacious adj.fallaciously adv. fallaciousness n. [L fallacia f. fallax-acis deceiving f. fallere deceive]

  Tham khảo chung

  • fallacy : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X