• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">'fændsibɔ:l</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'fænsibɔ:l</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">fænsi':l</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:10, ngày 9 tháng 6 năm 2008

  /fænsi'bɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũ hội hoá trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X