• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">,ef ei 'əu</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,ef ei 'əu</font>'''/=====
  Dòng 10: Dòng 8:
  =====Tổ chức lương nông của Liên hợp quốc ( Food and Agriculture Organization)=====
  =====Tổ chức lương nông của Liên hợp quốc ( Food and Agriculture Organization)=====
  - 
  -
  == Oxford==
   
  -
  ===Abbr.===
   
  - 
  -
  =====Food and Agriculture Organization (of the UnitedNations).=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=fao fao] : Corporateinformation
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=fao fao] : Chlorine Online
   

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /,ef ei 'əu/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Tổ chức lương nông của Liên hợp quốc ( Food and Agriculture Organization)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X