• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">[´fæsi¸neit]</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:20, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /[´fæsi¸neit]/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thôi miên, làm mê
  Mê hoặc, quyến rũ

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mê hoặc

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Bewitch, enchant, cast a spell on or over, ensorcell,spellbind, hold spellbound, put or have under a spell, charm,captivate, intrigue, beguile, hypnotize, mesmerize, transfix,entrance, engross, enthral, enrapture, absorb, allure, attract:Desmond is utterly fascinated by Elizabeth.

  Oxford

  V.tr.

  Capture the interest of; attract irresistibly.
  (esp.of a snake) paralyse (a victim) with fear.
  Fascinated adj.fascinating adj. fascinatingly adv. fascination n. fascinatorn. [L fascinare f. fascinum spell]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X