• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (12:56, ngày 30 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (bổ xung)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====sự thăng cấp nhanh=====
  =====sự thăng cấp nhanh=====
   +
   +
  =====làm nhiều thứ một lúc nhằm hoàn thành công việc sớm hơn bình thường hoặc hoàn thành trước kế hoạch, đó là quá trình giảm các quan hệ nối tiếp và thay vào đó bằng các quan hệ song song=====
   +
  http://www.businessdictionary.com/definition/fast-tracking.html
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  sự thăng cấp nhanh
  làm nhiều thứ một lúc nhằm hoàn thành công việc sớm hơn bình thường hoặc hoàn thành trước kế hoạch, đó là quá trình giảm các quan hệ nối tiếp và thay vào đó bằng các quan hệ song song

  http://www.businessdictionary.com/definition/fast-tracking.html

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X