• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  =====sự phát hiện sai hỏng=====
  +
  =====sự phát hiện sai hỏng=====
  -
  =====sự tìm lỗi=====
  +
  =====sự tìm lỗi=====
  == Điện==
  == Điện==
  -
  +
   
  -
  =====sự tìm chỗ sai hỏng=====
  +
  =====sự tìm chỗ sai hỏng=====
  =====sự tìm chỗ sự cố=====
  =====sự tìm chỗ sự cố=====
  Dòng 17: Dòng 15:
  =====dò tìm chỗ hổng=====
  =====dò tìm chỗ hổng=====
  -
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=fault%20finding fault finding] : National Weather Service[[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Category:Xây dựng]]

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Toán & tin

  sự phát hiện sai hỏng
  sự tìm lỗi

  Điện

  sự tìm chỗ sai hỏng
  sự tìm chỗ sự cố

  Xây dựng

  dò tìm chỗ hổng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X