• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa mới)
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====Cái giũa=====
  =====Cái giũa=====
   +
  ===Động từ===
   +
   +
  =====Đệ trình, đưa ra (một văn kiện...)
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  03:37, ngày 19 tháng 12 năm 2008

  /fail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái giũa

  Động từ

  =====Đệ trình, đưa ra (một văn kiện...)


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàng

  Cơ - Điện tử

  Cái giũa, tệp tin, giũa

  Cơ khí & công trình

  cái dũa

  Toán & tin

  phiếu ghi tin
  tệp

  Giải thích VN: Là tập hợp các thông tin có quan hệ với nhau mà máy tính có thể truy cập bởi một tên duy nhất (chẳng hạn, file văn bản, file dữ liệu, file DLG). File là đơn vị logic được quản lý trên đĩa bởi hệ điều hành của máy tính. File có thể được lưu trên băng hoặc đĩa.

  tệp tin

  Giải thích VN: Một tài liệu hoặc một tập hợp các thông tin được lưu trữ trên đĩa, và được phân biệt bởi một tên gọi duy nhất. Khi cất giữ tệp, dữ liệu của nó được phân bố vào hàng chục, thậm chí hàng trăm cluster không liền nhau trên đĩa. Bảng phân bố tệp ( FAT) là một mục lục chỉ số về thứ tự mà các cluster đã được liên kết theo đó để đủ chứa một tệp. Tuy vậy, đối với người sử dụng thì các tệp xuất hiện dưới dạng một đơn vị hoàn chỉnh trên các thư mục đĩa, đồng thời cũng được truy tìm và sao chép như là một đơn vị.

  tập tin

  Giải thích VN: Một tài liệu hoặc một tập hợp các thông tin được lưu trữ trên đĩa, và được phân biệt bởi một tên gọi duy nhất. Khi cất giữ tệp, dữ liệu của nó được phân bố vào hàng chục, thậm chí hàng trăm cluster không liền nhau trên đĩa. Bảng phân bố tệp ( FAT) là một mục lục chỉ số về thứ tự mà các cluster đã được liên kết theo đó để đủ chứa một tệp. Tuy vậy, đối với người sử dụng thì các tệp xuất hiện dưới dạng một đơn vị hoàn chỉnh trên các thư mục đĩa, đồng thời cũng được truy tìm và sao chép như là một đơn vị.

  Tham khảo

  Y học

  cái giũa

  Kỹ thuật chung

  bộ phiếu
  hồ sơ
  dãy
  giũa
  angle file
  giũa ba mặt
  barrette file
  giũa mịn dẹt ba cạnh
  bastard file
  giũa thô
  bastard-cut file
  giũa thô
  blunt saw file
  giũa cưa dẹt rộng đều
  broach file
  giũa mỹ nghệ
  broach file
  giũa nhỏ
  cant file
  giũa hình lưỡi dao
  circular file
  giũa tròn
  circular-cut file
  giũa vết băm cong
  coarse (-cut) file
  cái giũa thô
  coarse file
  giũa cắt thô
  coarse file
  giũa có răng to
  coarse file
  giũa thô
  coarse-cut file
  giũa thô
  coarse-cut file
  giũa băm thô
  cross-bar file
  giũa răng chéo
  cross-bar file
  giũa răng tréo
  crosscut file
  giũa băm chéo
  dead smooth cut file
  giũa băm mịn
  dead smooth file
  giũa ngọt lịm
  double cut file
  giũa răng đôi
  double-cut file
  giũa băm chéo
  extra smooth file
  giũa bén
  file card
  bàn chải giũa
  file chisel
  cái đục khía giũa
  file cleaner
  bàn chải giũa
  file cut
  sự cắt bằng giũa
  file cutter
  máy băm giũa
  file cutter
  máy khía giũa
  file cutting
  sự cắt bằng giũa
  file cutting
  sự cắt gọt giũa
  file handle
  cán giũa
  file hardness
  độ cứng theo giũa
  file round
  giũa tròn
  file stroke
  vết giũa
  file tool
  cái giũa
  file, double
  giũa khía kép
  file, double cut
  giũa khía kép
  file, flat bastard
  giũa thường bằng
  file, half round
  giũa bán nguyệt
  file, mill
  giũa phay
  file, round bastard
  giũa thường đầu tròn
  file, single cut
  giũa khía đơn
  file, smooth mill
  giũa mặt mịn
  file, square
  giũa vuông
  file, triangular
  giũa ba cạnh (tam giác)
  file-cutting anvil
  đe khía giũa
  file-cutting machine
  máy băm giũa
  file-testing machine
  máy thử giũa
  fine file
  giũa mịn
  flat file
  chiếc giũa dẹt
  flat file
  giũa dẹt
  flat file
  giũa thẳng
  flat file
  giũa bẹt
  float-cut file
  giũa băm một chiều
  float-cut file
  giũa băm thô
  hack file
  giũa hình lưỡi dao
  half-round body file
  giũa thân hình bán nguyệt
  half-round file
  giũa hình bán nguyệt
  half-round file
  giũa lòng mo
  half-round file
  giũa bán nguyệt
  hand file
  giũa tay
  key file
  giũa khắc chìa khóa
  key file
  giũa mịn dẹt
  key file
  giũa nhỏ mài lỗ khóa
  knife edge file
  giũa hình lưỡi dao
  knife edge file
  giũa mịn dẹt ba cạnh
  knife file
  giũa hình lưỡi dao
  magneto file
  giũa vít lửa (nhỏ)
  multi-cut file
  giũa vạn văng
  multi-purpose file
  giũa vạn năng
  needle file
  giũa hình kim
  needle file
  giũa mịn
  oval file
  cái giũa ôvan
  points file
  giũa vít lửa
  rasping file
  giũa gỗ
  rasping file
  giũa kim loại mềm (và các vật phi kim loại)
  rat-tail file
  giũa đuôi chuột
  rat-tail file
  giũa tròn
  rifled file
  giũa cong
  rifled file
  giũa vòng
  rough file
  giũa cắt thô
  rough file
  giũa thô
  rough-cut file
  giũa cắt thô
  rough-cut file
  giũa thô
  rough-cut file
  giũa băm thô
  roughing file
  giũa thô
  roughing file
  giũa băm thô
  round file
  giũa mép tròn
  round file
  giũa tròn
  round-edge file
  giũa mép tròn
  round-edge file
  giũa tròn
  saw file
  giũa mờ lưỡi dao
  saw file
  giũa sửa cưa
  screw head file
  giũa đầu vít
  single-cut file
  giũa một loại vết băm
  single-cut file
  giũa băm một chiều
  slot file
  giũa rãnh
  slotting file
  giũa rãnh
  smooth file
  giũa mài
  smooth file
  giũa ngọt giũa mịn
  smooth file
  giũa ngọt, giũa mịn
  square file
  giũa đặt cách hình vuông
  square file
  giũa vuông
  square file
  giũa bốn cạnh
  taper file
  giũa hình côn
  taper file
  giữa hình côn
  thread file
  cái giũa ren
  three-square file
  giũa tam giác
  three-square file
  giũa ba cạnh
  three-square file
  giữa ba góc
  three-square file
  giũa ba mặt
  tri-square file
  giũa tam giác
  tri-square file
  giũa ba cạnh
  tri-square file
  giũa ba mặt
  triangular file
  giũa tam giác
  triangular file
  giữa tam giác
  triangular file
  giũa ba cạnh
  triangular file
  giữa ba cạnh
  triangular file
  giữa ba mặt
  warding file
  giũa khắc chìa khóa
  warding file
  giũa mịn dẹt
  gọt giũa
  file cutting
  sự cắt gọt giũa
  hàng
  customer file
  tập tin khách hàng
  file constant
  hằng số tập tin
  file queue
  hàng đợi file
  file queue
  hàng đợi tập tin
  NetWare UNIX Client File System (NUCFS)
  Hệ thống tệp khách hàng UNIX của NetWare
  Protocol Interbank File Transfer (PIFT)
  giao thức chuyển tệp liên ngân hàng
  queue file
  tập tin hàng đợi
  tài liệu
  document file
  tệp tài liệu
  document file
  tập tin tài liệu
  document file icon
  biểu tượng tệp tài liệu
  end of file
  sự kết thúc tài liệu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Document, documentation, dossier, case, data, folder,portfolio, information: Interpol has files on Cowderysactivities going back ten years.
  Line, queue, column, row,rank: The file of armoured vehicles stretched for miles.
  V.
  Classify, organize, systematize, categorize,alphabetize, chronologize, order, arrange, pigeon-hole,interfile, put or place in order, register, record, enter: Mustall this correspondence be filed today?
  Submit, send in,complete, fill in or US and Canadian also fill out, enter: Ihave already filed my application for a transfer.
  Walk,march, troop, parade: Please file into the classroom and takeyour seats.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X