• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thành ngữ)
  Hiện nay (21:53, ngày 29 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thành ngữ==
  ==Thành ngữ==
  =====Find (something) out the hard way=====
  =====Find (something) out the hard way=====
  -
  Xem [[Learn the hard way]]
  +
  Xem [[To learn the hard way]]

  Hiện nay

  Thành ngữ

  Find (something) out the hard way

  Xem To learn the hard way

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X