• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'faie</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'faiə</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 152: Dòng 152:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  Dòng 163: Dòng 163:
  *[http://foldoc.org/?query=fire fire] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=fire fire] : Foldoc
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====đám cháy=====
  +
  =====đám cháy=====
  ::[[fire]] [[extinguisher]]
  ::[[fire]] [[extinguisher]]
  ::bình dập tắt đám cháy
  ::bình dập tắt đám cháy
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bốc cháy=====
  +
  =====bốc cháy=====
  ::[[fire]] [[hazard]]
  ::[[fire]] [[hazard]]
  ::dễ bốc cháy
  ::dễ bốc cháy
  -
  =====hỏa hoạn=====
  +
  =====hỏa hoạn=====
  ::[[electric]] [[fire]] [[risk]]
  ::[[electric]] [[fire]] [[risk]]
  ::mối nguy hỏa hoạn do điện
  ::mối nguy hỏa hoạn do điện
  Dòng 209: Dòng 209:
  ::[[protection]] [[against]] [[fire]]
  ::[[protection]] [[against]] [[fire]]
  ::sự bảo vệ phòng hỏa hoạn
  ::sự bảo vệ phòng hỏa hoạn
  -
  =====khởi động=====
  +
  =====khởi động=====
  -
  =====nạn cháy=====
  +
  =====nạn cháy=====
  ::[[fire]] [[insurance]]
  ::[[fire]] [[insurance]]
  ::bảo hiểm tai nạn cháy
  ::bảo hiểm tai nạn cháy
  ::[[seat]] [[of]] [[a]] [[fire]]
  ::[[seat]] [[of]] [[a]] [[fire]]
  ::sự xảy ra tai nạn cháy
  ::sự xảy ra tai nạn cháy
  -
  =====ngọn lửa=====
  +
  =====ngọn lửa=====
  ::[[flame]] [[fire]] [[detector]]
  ::[[flame]] [[fire]] [[detector]]
  ::thiết bị phát hiện ngọn lửa
  ::thiết bị phát hiện ngọn lửa
  Dòng 232: Dòng 232:
  ::ngọn lửa thánh Elmo
  ::ngọn lửa thánh Elmo
  -
  =====đánh lửa=====
  +
  =====đánh lửa=====
  ::[[ring]] [[fire]]
  ::[[ring]] [[fire]]
  ::sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  ::sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  -
  =====đốt=====
  +
  =====đốt=====
  -
  =====đốt cháy=====
  +
  =====đốt cháy=====
  ''Giải thích EN'': [[To]] [[ignite]] [[with]] [[explosives]]..
  ''Giải thích EN'': [[To]] [[ignite]] [[with]] [[explosives]]..
  Dòng 244: Dòng 244:
  ::[[fire]] [[point]]
  ::[[fire]] [[point]]
  ::điểm đốt cháy
  ::điểm đốt cháy
  -
  =====làm nổ=====
  +
  =====làm nổ=====
  -
  =====lửa=====
  +
  =====lửa=====
  -
  =====bắn=====
  +
  =====bắn=====
  -
  =====nung=====
  +
  =====nung=====
  ::[[fire]] [[bar]]
  ::[[fire]] [[bar]]
  ::bộ nung
  ::bộ nung
  Dòng 267: Dòng 267:
  ::[[soft]] [[fire]]
  ::[[soft]] [[fire]]
  ::sự nung qua lửa
  ::sự nung qua lửa
  -
  =====sự bắn=====
  +
  =====sự bắn=====
  -
  =====sự cháy=====
  +
  =====sự cháy=====
  ::[[fire]] [[behavior]]
  ::[[fire]] [[behavior]]
  ::biểu diễn của sự cháy
  ::biểu diễn của sự cháy
  Dòng 278: Dòng 278:
  ::[[structural]] [[fire]]
  ::[[structural]] [[fire]]
  ::sự cháy nhà
  ::sự cháy nhà
  -
  =====sự đánh lửa=====
  +
  =====sự đánh lửa=====
  ::[[ring]] [[fire]]
  ::[[ring]] [[fire]]
  ::sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  ::sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  -
  =====sấy=====
  +
  =====sấy=====
  =====sấy khô=====
  =====sấy khô=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====đốt=====
  +
  =====đốt=====
  -
  =====sấy=====
  +
  =====sấy=====
  =====sự đốt=====
  =====sự đốt=====
  Dòng 382: Dòng 382:
  =====Fireless adj. firer n. [OE fyr,fyrian, f. WG]=====
  =====Fireless adj. firer n. [OE fyr,fyrian, f. WG]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +
   
   +
  ----
   +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]

  17:38, ngày 7 tháng 1 năm 2009

  /'faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lửa, ánh lửa
  fire burns
  lửa cháy
  to strike fire
  đánh lửa
  there is no smoke without fire
  không có lửa sao có khói
  Sự cháy, hoả hoạn, sự cháy nhà
  on fire
  đang cháy
  to set fire to something; to set something on fire
  đốt cháy cái gì
  to catch (take) fire
  bắt lửa, cháy
  fire!
  cháy nhà!
  Ánh sáng
  St Elmo's fire
  hòn sáng (thấy ở tàu khi bão)
  Sự bắn, hoả lực
  to open fire
  bắt đầu nổ súng, khai hoả
  running fire
  loạt súng nổ liên hồi; (nghĩa bóng) sự phê bình tới tấp; sự phản đối ầm ầm
  under enemy fire
  dưới lằn đạn của địch, dưới hoả lực của địch
  between two fires
  bị bắn từ hai phía lại
  line of fire
  tuyến lửa, hoả tuyến
  Lò sưởi
  an electric fire
  lò sưởi điện
  Sự tra tấn bằng lửa
  Sự sốt, cơn sốt
  Ngọn lửa ( (nghĩa bóng)), sự hăng hái, nhiệt tình, sự sốt sắng, sự vui vẻ hoạt bát
  the fire of patriotism
  ngọn lửa yêu nước
  Sự xúc động mạnh mẽ; nguồn cảm hứng; óc tưởng tượng linh hoạt

  Ngoại động từ

  Đốt cháy, đốt (lò...)
  Làm nổ, bắn (súng...)
  to fire a mine
  giật mìn
  to fire a rocket
  phóng rôcket
  Làm đỏ
  Nung
  to fire bricks
  nung gạch
  Sấy (chè, thuốc lá...)
  Đốt, khử trùng (bằng chất (hoá học))
  Thải, đuổi, sa thải
  (nghĩa bóng) kích thích (trí tưởng tượng)
  (nghĩa bóng) khuyến khích, làm phấn khởi

  Nội động từ

  Bắt lửa, cháy, bốc cháy
  Nóng lên
  Rực đỏ
  Nổ súng, bắn
  Chạy (máy)
  the engine fires evenly
  máy chạy đều

  Cấu trúc từ

  to be put to fire and sword
  ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng
  burnt child dreads the fire
  chim phải tên sợ làn cây cong
  the fat is in the fire
  sắp có chuyện gay cấn đến nơi!
  to go through fire and water
  đương đầu với nguy hiểm
  to hang fire
  Xem hang
  to miss fire
  (như) to hang fire
  Thất bại (trong việc gì)
  out of the frying-pan into the fire
  tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
  to play with fire
  chơi với lửa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to pour oil on fire
  To add fuel to the fire
  Thêm dầu vào lửa (nghĩa bóng)
  to set the Thames on fire
  làm những việc kinh thiên động địa
  to set the world on fire
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành công rực rỡ; lừng danh
  a ball of fire
  người năng nổ, tích cực
  to breathe fire and brimstone
  nổi cơn tam bành
  to have many irons in the fire
  khéo xoay sở
  to heap coals of fire on sb's head
  làm cho ai phải hối hận về sự vô tình của họ
  baptism of fire
  lần đầu tiên ra trận
  to fire on all cylinders
  làm việc hết mình
  to fire away
  bắt đầu tiến hành
  Nổ (súng)
  to fire broadside
  bắn tất cả các súng một bên mạn tàu
  to fire off
  bắn
  (nghĩa bóng) phát ra, nổ ra
  to fire off a remark
  bất chợt phát ra một câu nhận xét
  to fire off a postcard
  gửi cấp tốc một bưu thiếp
  to fire up
  nổi giận đùng đùng
  to fire salute
  bắn súng chào

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lửa, ngọn lửa, sự đánh lửa, (v) đốt, đánh lửa

  Toán & tin

  cháy đốt mồi
  Tham khảo

  Xây dựng

  đám cháy
  fire extinguisher
  bình dập tắt đám cháy

  Kỹ thuật chung

  bốc cháy
  fire hazard
  dễ bốc cháy
  hỏa hoạn
  electric fire risk
  mối nguy hỏa hoạn do điện
  evaluate the loss occasioned by a fire
  đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
  fire alarm
  báo động hỏa hoạn
  fire cut
  lát cắt hạn chế hỏa hoạn
  fire detector
  bộ phát hiện hỏa hoạn
  fire detector
  máy phát hiện hỏa hoạn
  fire escape
  cửa thoát hiểm khi hỏa hoạn
  fire escape
  lối thoát khi hỏa hoạn
  fire hazard
  nguy cơ hỏa hoạn
  fire isolated stairway
  cầu thang cách ly hỏa hoạn
  fire line
  tuyến hỏa hoạn
  fire regulation
  quy tắc phòng hỏa hoạn
  fire rescue path
  đường cứu hộ hỏa hoạn
  fire rescue path
  đường thoát hiểm hỏa hoạn
  fire-alarm signaling device
  thiết bị báo hỏa hoạn
  fire-escape stair
  thang phòng hỏa hoạn
  pit fire
  hỏa hoạn ở mỏ
  preventive fire protection
  sự phòng ngừa hỏa hoạn
  protection against fire
  sự bảo vệ phòng hỏa hoạn
  khởi động
  nạn cháy
  fire insurance
  bảo hiểm tai nạn cháy
  seat of a fire
  sự xảy ra tai nạn cháy
  ngọn lửa
  flame fire detector
  thiết bị phát hiện ngọn lửa
  Greek fire
  ngọn lửa Hy Lạp
  naked fire
  ngọn lửa trần
  open fire
  ngọn lửa trần
  put out the fire
  dập tắt ngọn lửa
  sharp fire
  ngọn lửa mạnh
  St Elmos fire
  ngọn lửa thánh Elmo
  đánh lửa
  ring fire
  sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  đốt
  đốt cháy

  Giải thích EN: To ignite with explosives..

  Giải thích VN: Đốt cháy bằng chất nổ.

  fire point
  điểm đốt cháy
  làm nổ
  lửa
  bắn
  nung
  fire bar
  bộ nung
  fire bar
  phần tử nung
  fire devil
  lò nung bằng than cốc
  fire point
  điểm nung
  fire shrinkage
  sự co do nung
  refractory and Insulating fire brick
  gạch nung cách nhiệt và chịu lửa
  soft fire
  sự nung ít
  soft fire
  sự nung qua lửa
  sự bắn
  sự cháy
  fire behavior
  biểu diễn của sự cháy
  fire behaviour
  biểu diễn của sự cháy
  structural fire
  sự cháy kết cấu
  structural fire
  sự cháy nhà
  sự đánh lửa
  ring fire
  sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)
  sấy
  sấy khô

  Kinh tế

  đốt
  sấy
  sự đốt
  Tham khảo
  • fire : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Flame(s), blaze; conflagration, holocaust, inferno: Wegathered round the roaring fire.
  Feeling, passion, ardour,ardency, fervour, fervency, intensity, vigour, spirit, energy,vim, vivacity, sparkle, animation, liveliness, verve, pep, ‚lan,‚clat, dash, vitality, eagerness, enthusiasm, fever,feverishness: I have never seen the role of Carmen performedwith such fire.
  Firing, fusillade, volley, barrage,bombardment, salvo, cannonade, shelling, broadside, flak: Thefire from the guns shook the house.
  Hang fire. delay, bedelayed, be in abeyance, be suspended, be shelved, be put off,be postponed, be up in the air, Colloq be put on hold, be (put)on the back burner: The decision is hanging fire till tomorrow.5 on fire. afire, burning, blazing, alight, aflame, flaming;ardent, passionate, fervent, fervid, hot-blooded, intense,aroused, stirred, stimulated, enthusiastic, fired up, eager,inspired, excited: The building is on fire: you must leave atonce. My very soul is on fire when I think of you. 6 play withfire. undertake a risk or hazard or peril, run a risk, risk(something or everything), imperil or endanger (something),tempt fate, live dangerously: He warned people not to play withfire by stirring up racial hatred.
  Set fire to. See 8, below.
  V.
  A set fire to, set afire, set on fire, ignite, setalight, kindle, spark (off), put to the torch, burn, Slang UStorch: Arsonists fired our headquarters last night. bSometimes, fire up. inflame, impassion, incite, excite, provoke,foment, whip up, arouse, rouse, work up, fire up, enkindle,light a fire under, stimulate, inspirit, motivate, move, stir,animate, inspire, awaken, energize, vitalize, vivify: She firedthe crowd's emotions with her impassioned speech.
  Discharge,shoot, let go (with), launch, propel, throw, catapult, hurl: Hefired the missile towards the enemy.
  Detonate, set off,ignite, set fire to, light, let off: It is against the law tofire any explosives in this area.
  Discharge, dismiss, oust,let go, cashier, give (someone) notice, Brit make or declareredundant, Colloq Brit ask for or get (someone's) cards, US give(someone) a pink slip; Slang bounce, give (someone) the bounce,axe, give (someone) the axe, show (someone) the door, can, give(someone) the (old) heave-ho, give (someone) his or her (Brit)marching orders or (US) walking papers, Brit sack, give(someone) the sack, boot (someone) out, give (someone) the boot:They fired me last month and I can't find work.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A the state or process of combustion, in whichsubstances combine chemically with oxygen from the air and usu.give out bright light and heat. b the active principleoperative in this. c flame or incandescence.
  Aconflagration, a destructive burning (forest fire).
  A burningfuel in a grate, furnace, etc. b = electric fire. c = gasfire.
  Firing of guns.
  A fervour, spirit, vivacity. bpoetic inspiration, lively imagination. c vehement emotion.
  Burning heat, fever.
  Luminosity, glow (St Elmos fire).
  V.1 a tr. discharge (a gun etc.). b tr. propel (a missile) from agun etc. c intr. (often foll. by at, into, on) fire a gun ormissile. d tr. produce (a broadside, salute, etc.) by dischargeof guns. e intr. (of a gun etc.) be discharged.
  Tr. cause(explosive) to explode.
  Tr. deliver or utter in rapidsuccession (fired insults at us).
  Tr. sl. dismiss (anemployee) from a job.
  Tr. a set fire to with the intentionof destroying. b kindle (explosives).
  Intr. catch fire.
  Intr. (of an internal-combustion engine, or a cylinder in one)undergo ignition of its fuel.
  Tr. supply (a furnace, engine,boiler, or power station) with fuel.
  Tr. a stimulate (theimagination). b fill (a person) with enthusiasm.
  Tr. abake or dry (pottery, bricks, etc.). b cure (tea or tobacco) byartificial heat.
  Intr. become heated or excited.
  Tr.cause to glow or redden.
  A ball of flame, esp. from anuclear explosion.
  An energetic person.
  Ball lightning.
  Mil. hist. a ball filled with combustibles. fire-balloon aballoon made buoyant by the heat of a fire burning at its mouth.fire-blight a disease of plants, esp. hops and fruit trees,causing a scorched appearance. fire-bomb an incendiary bomb.fire-break an obstacle to the spread of fire in a forest etc.,esp. an open space. fire-brick a fireproof brick used in agrate. fire brigade esp. Brit. an organized body of firementrained and employed to extinguish fires. fire-bug colloq. apyromaniac. fire company 1 = fire brigade.
  A fire-insurancecompany. fire-control a system of regulating the fire of aships or a forts guns. fire department US = fire brigade.fire door a fire-resistant door to prevent the spread of fire.fire-drake (in Germanic mythology) a fiery dragon. fire-drill 1a rehearsal of the procedures to be used in case of fire.
  Aprimitive device for kindling fire with a stick and wood.fire-eater 1 a conjuror who appears to swallow fire.
  A personfond of quarrelling or fighting. fire-engine a vehicle carryingequipment for fighting large fires. fire-escape an emergencystaircase or apparatus for escape from a building on fire. fireextinguisher an apparatus with a jet for discharging liquidchemicals, water, or foam to extinguish a fire. fire-fighter aperson whose task is to extinguish fires. fire-guard 1 aprotective screen or grid placed in front of a fireplace.
  USa fire-watcher.
  US a fire-break. fire-hose a hose-pipe usedin extinguishing fires. fire-irons tongs, poker, and shovel,for tending a domestic fire. fire-lighter Brit. a piece ofinflammable material to help start a fire in a grate.fire-office a fire-insurance company. fire-opal girasol.fire-plug a hydrant for a fire-hose. fire-power 1 thedestructive capacity of guns etc.
  Financial, intellectual, oremotional strength. fire-practice a fire-drill. fire-raiserBrit. an arsonist. fire-raising Brit. arson. fire-screen 1 ascreen to keep off the direct heat of a fire.
  A fire-guard.3 an ornamental screen for a fireplace. fire-ship hist. a shiploaded with combustibles and sent adrift to ignite an enemysships etc. fire station the headquarters of a fire brigade.fire-step = firing-step. fire-stone stone that resists fire,used for furnaces etc. fire-storm a high wind or stormfollowing a fire caused by bombs. fire-tongs tongs for pickingup pieces of coal etc. in tending a fire. fire-trap a buildingwithout proper provision for escape in case of fire. fire upshow sudden anger. fire-walking the (often ceremonial) practiceof walking barefoot over white-hot stones, wood-ashes, etc.fire warden US a person employed to prevent or extinguish fires.fire-watcher a person keeping watch for fires, esp. those causedby bombs. fire-water colloq. strong alcoholic liquor. go onfire Sc. & Ir. catch fire. go through fire and water face allperils. on fire 1 burning.
  Excited. set fire to (or set onfire) ignite, kindle, cause to burn. set the world (or Thames)on fire do something remarkable or sensational. take fire catchfire. under fire 1 being shot at.
  Being rigorouslycriticized or questioned.
  Fireless adj. firer n. [OE fyr,fyrian, f. WG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X