• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cửa lò===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa lò===== =====cửa xe lửa===== == T...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 14: Dòng 12:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa lò=====
  +
  =====cửa lò=====
  -
  =====cửa xe lửa=====
  +
  =====cửa xe lửa=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=fire-hole fire-hole] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:32, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa lò

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lò
  cửa xe lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X