• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa buồng đốt===== =====cửa chống cháy (mỏ)===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chu...)
  Hiện nay (11:33, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  (One intermediate revision not shown.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====cửa buồng đốt=====
  -
  =====cửa buồng đốt=====
  +
  =====cửa chống cháy (mỏ)=====
  -
   
  +
  -
  =====cửa chống cháy (mỏ)=====
  +
  -
   
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====cửa ngăn cháy=====
  -
  =====cửa ngăn cháy=====
  +
  ::heat-actuated [[fire]] [[door]] ([[or]]shutter)
  ::heat-actuated [[fire]] [[door]] ([[or]]shutter)
  ::cửa ngăn cháy khi có tác động nhiệt
  ::cửa ngăn cháy khi có tác động nhiệt
  ::self-closing [[fire]] [[door]]
  ::self-closing [[fire]] [[door]]
  ::cửa ngăn cháy tự đóng
  ::cửa ngăn cháy tự đóng
  -
  =====cửa phòng cháy=====
  +
  =====cửa phòng cháy=====
  ::[[automatic]] [[fire]] [[door]]
  ::[[automatic]] [[fire]] [[door]]
  ::cửa phòng cháy tự động
  ::cửa phòng cháy tự động
  Dòng 24: Dòng 16:
  ::cửa phòng cháy tự đóng
  ::cửa phòng cháy tự đóng
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====cửa chịu lửa=====
  -
  =====cửa chịu lửa=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=fire%20door fire door] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  Hóa học & vật liệu

  cửa buồng đốt
  cửa chống cháy (mỏ)

  Xây dựng

  cửa ngăn cháy
  heat-actuated fire door (orshutter)
  cửa ngăn cháy khi có tác động nhiệt
  self-closing fire door
  cửa ngăn cháy tự đóng
  cửa phòng cháy
  automatic fire door
  cửa phòng cháy tự động
  metal-clad fire door
  cửa phòng cháy bọc kim loại
  self-closing fire door
  cửa phòng cháy tự đóng

  Kỹ thuật chung

  cửa chịu lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X