• (Khác biệt giữa các bản)
  (Kỹ thuật chung)
  Dòng 9: Dòng 9:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự phòng hỏa=====
  +
  =====sự phòng hỏa=====
  -
  =====Bọc, phủ chống cháy=====
  +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=fireproofing fireproofing] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=fireproofing fireproofing] : Corporateinformation

  02:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phòng hỏa

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X