• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Dòng 24: Dòng 24:
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  =====thuế vụ viên=====
  =====thuế vụ viên=====
   +
  ::[[fiscal]] [[agent]]
   +
  ::cơ quan quản lý tài khóa
   +
   +
  ===== Tham khảo =====
  ===== Tham khảo =====
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=fiscal fiscal] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=fiscal fiscal] : Corporateinformation

  11:19, ngày 12 tháng 11 năm 2008

  /ˈfɪskəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) công khố; (thuộc) tài chính
  fiscal year
  năm tài chính

  Danh từ

  Viên chức tư pháp (ở một số nước Châu-âu)
  ( Ê-cốt) (pháp lý) biện lý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc tài chính
  tài chính

  Kỹ thuật chung

  ngân khố

  Kinh tế

  thuế vụ viên
  fiscal agent
  cơ quan quản lý tài khóa


  Tham khảo
  • fiscal : Corporateinformation
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Financial, economic, budgetary, pecuniary, monetary: Itis against our fiscal policy to deal in off-shore securities.

  Oxford

  Adj. & n.
  Adj. of public revenue.
  N.
  A legal officialin some countries.
  Sc. = procurator fiscal.
  Fiscally adv. [F fiscal or L fiscalis (asFISC)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X