• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Đứng yên, bất động, cố định===== ::a fixed star ::định tinh ::a [[fixed]...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">fikst</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +

  01:37, ngày 14 tháng 6 năm 2008

  /fikst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đứng yên, bất động, cố định
  a fixed star
  định tinh
  a fixed point
  chốt kiểm tra cố định (nơi cảnh sát luôn có mặt)
  fixed assets
  tài sản cố định
  fixed costs
  chi phí cố định
  Được bố trí trước
  a fixed fight
  một cuộc đấu quyền Anh đã được bố trí trước (cho ai thắng)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bị bắt chặt
  tĩnh lại

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  ấn định

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bất động
  fixed assets
  bất động sản
  fixed point
  điểm bất động
  fixed point principle
  nguyên lý điểm bất động
  fixed-point theorem
  định lý điểm bất động
  bền vững
  chắc chắn
  kẹp chặt
  fixed caliper disk brake
  phanh đĩa kiểu compa kẹp chặt
  fixed calliper disc brake
  phanh đĩa kiểu compa kẹp chặt
  không đổi
  fixed cycle
  chu kỳ không đổi
  fixed cycle
  chu trình không đổi
  fixed load
  tải trọng không đổi
  fixed rate flow
  lưu lượng không đổi
  law of fixed proportion
  định luật tỷ lệ không đổi
  ổn định
  fixed focus
  tiêu điểm ổn định
  fixed grease
  mỡ bôi trơn ổn định
  fixed rate discharge
  lưu lượng ổn định
  fixed rate flow
  lưu lượng ổn định

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  yếu tố cố định

  Nguồn khác

  • fixed : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Fastened, attached, anchored, set, secure(d), firm,stable, settled, immovable, immobile, stationary, rigid, rooted,solid; immobilized, stuck: While this part rolls, the otherremains fixed. There was a fixed smile on her face. 2established, secure, unalterable, steadfast, set, firm,unchangeable, unchanging, persistent, unfluctuating, unflagging,unwavering, inflexible, undeviating, unflinching, unblinking,rigid, rooted, immutable, definite, resolute, resolved,determined, intent; obstinate, stubborn: I admire Philip'sfixed determination to persevere.
  Settled, resolved, agreed,regular, habitual, decided, arranged, prearranged, definite,established: We have a fixed date on which we meet each month.4 arranged, prearranged, set-up, framed; crooked, dishonest,bent, Colloq rigged, put-up: He lost everything in a fixedpoker game.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X