• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Ngọn lửa bừng sáng, lửa loé sáng; ánh sáng loé===== =====Ánh sáng báo hiệu (ở biển...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">fle&#601;</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  04:41, ngày 27 tháng 5 năm 2008

  /fleə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngọn lửa bừng sáng, lửa loé sáng; ánh sáng loé
  Ánh sáng báo hiệu (ở biển)
  (quân sự) pháo sáng
  Chỗ xoè ở váy
  Chỗ loe ra; chỗ khum lên (ở mạn tàu)
  (nhiếp ảnh) vết mờ ở phim ảnh (do bị loé sáng)

  Nội động từ

  Sáng rực lên, loé sáng, cháy bùng lên
  Loe ra (sườn tàu), xoè ra (váy)
  the skirt flares at the knees
  váy xoè ra ở chỗ đầu gối
  (quân sự) ra hiệu bằng pháo sáng

  Ngoại động từ

  Làm loe ra, làm xoè ra
  ( động tính từ quá khứ) loè loẹt, lồ lộ
  to flare out (up)
  loé lửa
  Nổi nóng, nổi cáu

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chỗ loe

  Giải thích EN: An expansion or thickening around an end of a cylindrical or spherical body, such as the base of a rocket.

  Giải thích VN: Sự nở ra hoặc làm dày lên xung quanh một đầu của vật thể hình trụ hoặc hình cầu.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  sự loe rộng

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  pháo sáng

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ngọn lửa của khí thải

  Giải thích EN: A flame or burst of light, or something suggesting this; specific uses include: a burner, usually installed outdoors in an elevated position, used to dispose of combustible waste gases from chemical or refining processes by igniting them..

  Giải thích VN: Một ngọn lửa sử dụng trong trường hợp: một chiếc lò thường lắp phía ngoài nhà ở vị trí cao, dùng để xử lý các khí thải dễ bắt lửa từ các quy trình tinh luyện.

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  đèn báo khói

  Giải thích VN: Là thiết bị báo khần làm giảm khói hoặc tia lửa trong vòng 5 phút.

  Nguồn khác

  • flare : Chlorine Online

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  phản ứng ban đỏ

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  ánh sáng loé

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đèn chiếu sáng
  lỗ hình côn
  loé áng
  lửa báo hiệu
  ánh sáng loé, ánh sáng báo hiệu, đèn chiếu sáng, pháo sáng

  Giải thích EN: A flame or burst of light, or something suggesting this; specific uses include: a device that generates a single source of intense light for purposes of target or airfield illumination.

  Giải thích VN: Ngọn lửa hoặc ánh sáng bùng lên, hay cái gì đó tương tự như thế; trong trường hợp cụ thể có nghĩa sau: dụng cụ tạo ra nguồn ánh sáng rất lớn để làm tín hiệu đích hay để chiếu sáng khu vực sân bay.

  ống loe
  sự loé sáng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Often, flare up. blaze or flame (up), flash, erupt, breakout; dazzle, flicker, glimmer, shimmer, flutter: The fireflared up briefly when he tossed the paper onto it.
  Often,flare out. spread (out or outwards), widen, broaden, expand,increase, enlarge, bulge, swell: The sides of the vase flareout near the top.
  Often, flare up. anger, lose one's temper,chafe, seethe, fume, rage, throw a tantrum, become incensed orangry (etc.); blow up, burst forth, erupt, explode; Colloq getone's back up, get one's Irish or dander up, see red, get workedup, fly off the handle, lose one's cool, go out of or losecontrol, get hot under the collar, blow one's top: He flares upat the very mention of her name. Tempers flared when we touchedon the subject of politics.
  N.
  Blaze, flame, burst, outburst, flash, glare, dazzle,incandescence, brilliance, luminosity: A bright orange flareerupted from the mouth of the cave.
  Beacon, light, signal,torch, flambeau, link: We prayed that the rescue party wouldsee our flares.
  Spread, broadening, widening, expansion,swelling, bulge, increase, enlargement: I like that slightflare at the hem of the skirt.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Intr. & tr. widen or cause to widen graduallytowards the top or bottom (flared trousers).
  Intr. & tr. burnor cause to burn suddenly with a bright unsteady flame.
  Intr.burst into anger; burst forth.
  N.
  A a dazzling irregularflame or light, esp. in the open air. b a sudden outburst offlame.
  A a signal light used at sea. b a bright light usedas a signal. c a flame dropped from an aircraft to illuminate atarget etc.
  Astron. a sudden burst of radiation from a star.4 a a gradual widening, esp. of a skirt or trousers. b (in pl.)wide-bottomed trousers.
  An outward bulge in a ship's sides.6 Photog. unnecessary illumination on a lens caused by internalreflection etc.
  Become suddenly angry or active. flare-up n. anoutburst of flame, anger, activity, etc. [16th c.: orig. unkn.]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X