• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">ˈflæʃˌbɔrd , ˈflæʃˌboʊrd</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">ˈflæʃˌbɔrd , ˈflæʃˌboʊrd</font>'''/=====
  Dòng 7: Dòng 5:
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa chắn trên đỉnh đập=====
  +
  =====cửa chắn trên đỉnh đập=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[temporary]] [[barrier]] [[at]] [[the]] [[top]] [[of]] [[a]] [[dam]] [[spillway]], [[designed]] [[to]] [[increase]] [[storage]] [[capacity]]; [[it]] [[is]] [[usually]] [[relatively]] [[low]] [[and]] [[constructed]] [[of]] [[a]] [[series]] [[of]] [[boards]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[temporary]] [[barrier]] [[at]] [[the]] [[top]] [[of]] [[a]] [[dam]] [[spillway]], [[designed]] [[to]] [[increase]] [[storage]] [[capacity]]; [[it]] [[is]] [[usually]] [[relatively]] [[low]] [[and]] [[constructed]] [[of]] [[a]] [[series]] [[of]] [[boards]].
  Dòng 14: Dòng 12:
  ''Giải thích VN'': Cửa chắn trên đỉnh đập, được thiết kế để điều chỉnh trữ lượng nước, loại cửa này thường tương đối thấp và gồm nhiều lá chắn.
  ''Giải thích VN'': Cửa chắn trên đỉnh đập, được thiết kế để điều chỉnh trữ lượng nước, loại cửa này thường tương đối thấp và gồm nhiều lá chắn.
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=flashboard flashboard] : National Weather Service
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:24, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /ˈflæʃˌbɔrd , ˈflæʃˌboʊrd/

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa chắn trên đỉnh đập

  Giải thích EN: A temporary barrier at the top of a dam spillway, designed to increase storage capacity; it is usually relatively low and constructed of a series of boards.

  Giải thích VN: Cửa chắn trên đỉnh đập, được thiết kế để điều chỉnh trữ lượng nước, loại cửa này thường tương đối thấp và gồm nhiều lá chắn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X