• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đội bay===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====phi hành đoàn=====...)
  Hiện nay (04:20, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====đội bay=====
  -
  =====đội bay=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====phi hành đoàn=====
  -
  =====phi hành đoàn=====
  +
  -
   
  +
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=flight%20crew flight crew] : Corporateinformation
  +
  -
   
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  - 
  =====phi hành đoàn=====
  =====phi hành đoàn=====

  Hiện nay

  Giao thông & vận tải

  đội bay

  Kỹ thuật chung

  phi hành đoàn

  Kinh tế

  phi hành đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X