• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cơn gió mạnh; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơn mưa dông bất chợt; trận mưa tuyết bất chợt==...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 21: Dòng 21:
  =====Làm nhộn nhịp, làm náo động; làm xôn xao, làm bối rối=====
  =====Làm nhộn nhịp, làm náo động; làm xôn xao, làm bối rối=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V-ing: [[ flurrying]]
   +
  *V-ed: [[ flurried]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  19:55, ngày 25 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơn gió mạnh; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơn mưa dông bất chợt; trận mưa tuyết bất chợt
  Sự nhộn nhịp, sự náo động; sự xôn xao, sự bối rối
  Cơn giãy chết của cá voi
  Sự lên giá xuống giá bất chợt (ở thị trường chứng khoán)

  Ngoại động từ

  Làm nhộn nhịp, làm náo động; làm xôn xao, làm bối rối

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cơn gió mạnh

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự náo động

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Activity, commotion, ado, to-do, fuss, upset, hubbub,pother, stir, excitement, disturbance, agitation, tumult, whirl,furore, bustle, hurry, hustle, flutter, fluster; burst,outburst; Colloq tizzy: I was happy to leave the worry andflurry of the city. There was a brief flurry of activity at theStock Exchange today.
  V.
  Confuse, bewilder, agitate, put out, disturb, excite,fluster, disconcert, upset, perturb, unsettle, shake (up),Colloq rattle: He was quite flurried by the arrival of thepolice.

  Oxford

  N. & v.

  N. (pl. -ies) 1 a gust or squall (of snow, rain,etc.).
  A sudden burst of activity.
  A commotion;excitement; nervous agitation (a flurry of speculation; theflurry of the city).
  V.tr. (-ies, -ied) confuse by haste ornoise; agitate. [imit.: cf. obs. flurr ruffle, hurry]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X