• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Bằng phẳng, ngang bằng===== ::the door is flush with the walls ::cửa ...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 86: Dòng 86:
  ::[[flushed]] [[with]] [[victory]]
  ::[[flushed]] [[with]] [[victory]]
  ::phấn khởi vì chiến thắng
  ::phấn khởi vì chiến thắng
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V-ing: [[ flushing]]
   +
  *V-ed: [[ flushed]]
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==

  19:57, ngày 25 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng phẳng, ngang bằng
  the door is flush with the walls
  cửa ngang bằng với tường
  Tràn đầy, chứa chan, đầy dẫy; nhiều tiền lắm của
  Tràn ngập, tràn đầy (sông)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng hào, đỏ ửng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng
  a blow flush in the face
  cú đấm đúng vào mặt, cú đấm thẳng vào mặt

  Phó từ

  Bằng phẳng, ngang bằng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng

  Ngoại động từ

  Làm cho bằng phẳng, làm cho đều, làm cho ngang bằng

  Danh từ

  (đánh bài) xấp bài cùng hoa; dãy bài cùng hoa
  royal flush
  dãy bài cùng hoa liền nhau (từ con át trở xuống)
  Đàn chim (xua cho bay lên một lúc)

  Ngoại động từ

  Xua cho bay lên

  Nội động từ

  Vỗ cánh bay hốt hoảng, vụt bay đi

  Danh từ

  Sự chảy xiết, sự chảy mạnh (nước); dòng nước (từ guồng cối xay gió)
  Lớp cỏ mới mọc
  Sự giội rửa
  Sự hừng sáng; ánh (của ánh sáng, màu sắc); sự đỏ bừng (mặt); sự ửng hồng
  Sự tràn đầy; sự phong phú
  Sự xúc động dào dạt; niềm hân hoan (vì thắng lợi...)
  Cơn nóng, cơn sốt
  Tính chất xanh tươi; sức phát triển mạnh mẽ
  the flush of youth
  sức phát triển mạnh mẽ của tuổi thanh xuân
  in the flush of victories
  trên đà thắng lợi, thừa thắng

  Nội động từ

  Phun ra, toé ra
  Đâm chồi nẩy lộc (cây)
  Hừng sáng; ánh lên (màu); đỏ bừng, ửng hồng (mặt)

  Ngoại động từ

  Giội nước cho sạch, xối nước
  Làm ngập nước, làm tràn nước
  Làm đâm chồi nẩy lộc
  Làm hừng sáng; làm ánh lên (màu); làm đỏ bừng (mặt)
  Kích thích, làm phấn khởi, làm hân hoan
  flushed with victory
  phấn khởi vì chiến thắng

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn toàn ngang bằng

  Giải thích EN: Describing separate surfaces that are on the same level..

  Giải thích VN: Mô tả những bề mặt tách rời nhau nhưng nằm trên một mặt phẳng.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chảy xiết

  Nguồn khác

  • flush : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dội nước

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  chứng đỏ bửng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bằng phẳng
  flush lifting ring
  vòng nâng bằng phẳng
  make flush
  làm bằng phẳng
  ngang bằng
  flush interconnection
  sự liên kết ngang bằng
  flush left
  ngang bằng trái
  flush right
  ngang bằng phải
  flush switch
  công tắc ngang bằng
  ngập nước
  đều
  dội nước, rửa bằng tia nước

  Giải thích EN: To remove deposits of rock fragments and other debris by flushing them with a high-velocity stream of water.

  Giải thích VN: Tách lớp lắng các mảnh đá nhỏ hoặc mảnh vụn bằng cách rửa bằng luồng nước có vận tốc lớn.

  dòng chảy
  dòng chảy xiết
  dòng nước
  làm bằng
  make flush
  làm bằng phẳng
  làm bằng phẳng
  làm ngang bằng
  làm ngập nước
  làm nhẵn
  làm phẳng
  làm tràn
  làm tràn nước
  hàn phẳng
  flush joint
  mối hàn phẳng
  nối phẳng
  phẳng
  flush instrument
  khí cụ đo độ phẳng
  flush joint
  mạch xây miết phẳng
  flush joint
  mối hàn phẳng
  flush lifting ring
  vòng nâng bằng phẳng
  flush panel door
  cửa phẳng
  flush plate
  phiến (ghép) phẳng
  flush plating
  lớp mạ phẳng (đóng tàu)
  flush rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  flush switch
  cái chuyển mạch phẳng
  flush wiring
  sự đi dây phẳng
  flush-mounting
  sự ghép phẳng
  make flush
  làm bằng phẳng
  phun
  flush coat
  phun tráng
  flush gate
  cửa phun
  flush sprinkler
  đầu phun xối
  flush sprinkler
  đầu phun xối (nước)
  flush tank
  bình phun
  flush valve (flushingvalve)
  van phun
  flush water
  nước phun thành tia
  phun rửa
  phun rửa (nước)
  sự chảy mạnh
  sự chảy xiết
  sự cọ sạch
  ra xỉ
  sự làm sạch
  sự loé sáng
  sự rửa sạch
  sự súc rửa
  sự tẩy sạch
  san bằng
  flush deck
  sàn bằng (đóng tàu)
  san phẳng
  sự xả nước
  tẩy rửa
  thổi
  tia nước

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dòng chất lỏng
  rửa bằng tia nước
  tia nước

  Nguồn khác

  • flush : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Blush, redden, crimson, glow, burn, colour (up): When hetold her she was pretty she flushed a bit.
  Often, flush out.rinse, wash (out or away), douse, douche, hose down, flood,drench, clean out, cleanse, purge, discharge, empty: Oiltankers are flushed out far from shore.
  Animate, stir,inflame, impassion, quicken, arouse, excite, elate, encourage,cheer, delight, thrill, gladden: Suzie was flushed with thesuccess of having got the job.
  N.
  Blush, redness, bloom, rosiness, colour, blood, glow,radiance: When he was asked what had happened to the money, aflush rose to his cheek. 5 flood, deluge, drenching, soaking,overflow, inundation, rush, gush, surge, stream, flow: Theflush of water washed away all the debris.
  Thrill,excitement, passion, quickening, arousal, stir, stirring,animation, elation, euphoria, delight, encouragement, thrill,tingle: In the first flush of success, they were overwhelmedwith orders. He felt a flush come over him when he won therace.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X