• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  (Cấu trúc từ)
  Dòng 65: Dòng 65:
  ::làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
  ::làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
  ===== [[to]] [[fall]] [[on]] ([[upon]]) [[one's]] [[feet]] =====
  ===== [[to]] [[fall]] [[on]] ([[upon]]) [[one's]] [[feet]] =====
  -
  Xem [[fall]]
  +
  ::Xem [[fall]]
  ===== [[to]] [[have]] [[a]] [[foot]] [[in]] [[the]] [[door]] =====
  ===== [[to]] [[have]] [[a]] [[foot]] [[in]] [[the]] [[door]] =====
  ::bước vào nghề nghiệp một cách thuận lợi
  ::bước vào nghề nghiệp một cách thuận lợi
  Dòng 97: Dòng 97:
  ::biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
  ::biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
  ===== [[to]] [[have]] [[the]] [[ball]] [[at]] [[one's]] [[feet]] =====
  ===== [[to]] [[have]] [[the]] [[ball]] [[at]] [[one's]] [[feet]] =====
  -
  Xem [[ball]]
  +
  ::Xem [[ball]]
  ===== [[to]] [[have]] [[feet]] [[of]] [[clay]] =====
  ===== [[to]] [[have]] [[feet]] [[of]] [[clay]] =====
  ::chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
  ::chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
  Dòng 105: Dòng 105:
  ::đè đầu cưỡi cổ ai
  ::đè đầu cưỡi cổ ai
  ===== [[to]] [[keep]] [[one's]] [[feet]] =====
  ===== [[to]] [[keep]] [[one's]] [[feet]] =====
  -
  Xem [[feet]]
  +
  ::Xem [[feet]]
  ===== [[to]] [[measure]] [[another]][['s]] [[foot]] [[by]] [[one's]] [[own]] [[last]] =====
  ===== [[to]] [[measure]] [[another]][['s]] [[foot]] [[by]] [[one's]] [[own]] [[last]] =====
  ::suy bụng ta ra bụng người
  ::suy bụng ta ra bụng người
  ===== [[to]] [[put]] [[one's]] [[foot]] [[down]] =====
  ===== [[to]] [[put]] [[one's]] [[foot]] [[down]] =====
  -
  Xem [[put]]
  +
  ::Xem [[put]]
  ===== [[to]] [[put]] [[one's]] [[foot]] [[in]] [[it]] =====
  ===== [[to]] [[put]] [[one's]] [[foot]] [[in]] [[it]] =====
  -
  Xem [[put]]
  +
  ::Xem [[put]]
  ===== [[to]] [[put]] ([[set]]) [[someone]] [[back]] [[on]] [[his]] [[feet]] =====
  ===== [[to]] [[put]] ([[set]]) [[someone]] [[back]] [[on]] [[his]] [[feet]] =====
  ::phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
  ::phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
  ===== [[to]] [[set]] [[on]] [[foot]] =====
  ===== [[to]] [[set]] [[on]] [[foot]] =====
  -
  Xem [[set]]
  +
  ::Xem [[set]]
  ===== [[with]] [[foot]], [[at]] [[foot]] =====
  ===== [[with]] [[foot]], [[at]] [[foot]] =====
  ::đã đẻ (ngựa cái)
  ::đã đẻ (ngựa cái)

  07:03, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /fut/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .feet

  Chân, bàn chân (người, thú...)
  Bước chân, cách đi
  (quân sự) bộ binh
  horse, foot and artillery
  kỵ binh, bộ binh và pháo binh
  Chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía dưới, cuối
  at the foot of a page
  ở cuối trang
  Phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m)
  Âm tiết ( (thơ ca))
  (thực vật học) gốc cánh (hoa)
  Cặn bã
  Đường thô

  Ngoại động từ

  Đặt chân lên
  Thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất)
  (thông tục) thanh toán (hoá đơn)
  (thông tục) cộng, cộng gộp

  Nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Đi bộ
  Nhảy

  Cấu trúc từ

  at someone's feet
  ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai
  Đang cầu cạnh ai
  to tie sb hand and foot
  tước đoạt sự tự do của ai
  the boot is on the other foot
  tình thế đã đảo ngược
  from head to foot
  từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân
  to catch sb on the wrong foot
  tình cờ gặp ai
  to cut the ground under sb's feet
  làm cho ai hỏng giò (nghĩa bóng)
  to be (stand) on one's own feet
  đứng thẳng
  Lại khoẻ mạnh
  Có công ăn việc làm, tự lập
  to carry someone off his feet
  làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
  to have a foot in the door
  bước vào nghề nghiệp một cách thuận lợi
  to have both feet on the ground
  khôn ngoan, biết người biết ta
  to have a foot in both camps
  quan tâm về cả hai phe, nhưng chẳng thuộc phe nào
  to have an itchy feet
  muốn được đi cho biết đó biết đây
  to let the grass grow under one's feet
  đợi nước tới chân mới nhảy
  to put one's best foot forward
  cố gắng hết sức mình
  to put one's feet up
  nghỉ ngơi cho khuây khoả đầu óc
  to put one's feet in it
  làm phiền ai
  to put a foot wrong
  mắc sai lầm, phạm lỗi
  to rush sb off his feet
  bắt làm việc đến kiệt sức
  to take the weight off one's feet
  ngồi xuống, an toạ
  ten feet tall
  toại nguyện, mãn nguyện
  to wait on sb hand and foot
  hầu hạ từng li từng tí
  to walk sb off his feet
  bắt phải đi đến mệt mới thôi
  to find (know) the length of someone's feet
  biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
  to have feet of clay
  chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
  to have one foot in the grave
  gần đất xa trời
  to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
  đè đầu cưỡi cổ ai
  to measure another's foot by one's own last
  suy bụng ta ra bụng người
  to put one's foot down
  Xem put
  to put one's foot in it
  Xem put
  to put (set) someone back on his feet
  phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
  to set on foot
  Xem set
  with foot, at foot
  đã đẻ (ngựa cái)
  with one's feet foremost
  bị khiêng đi để chôn
  to pull the carpet from under sb's feet
  đột ngột hất cẳng ai, đột ngột bỏ rơi ai
  to foot it
  (thông tục) nhảy, nhảy múa
  Đi bộ
  Chạy
  to foot up
  lên tới, tới mức, tổng cộng tới
  the expenditure footed up to three thousand dongs
  tiền nộp phí tổn lên tới 3000 đồng

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  fút (30, 48cm)

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn chân
  cleft foot
  tật xẻ bàn chân
  club-foot - talipes calcaneovalgus
  bàn chân gót vẹo vào
  fungus foot
  bệnh nấm bàn chân
  hand-foot-and mouth disesase
  bệnh loét mồm, bàn chân bàn tay

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ (0, 3048m)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  căn nguyên
  chân
  bird foot delta
  châu thổ hình chân chim
  cleft foot
  tật xẻ bàn chân
  club foot
  trục lăn chân đế
  club-foot
  bàn chân vẹo
  club-foot - talipes calcaneovalgus
  bàn chân gót vẹo vào
  foot brake
  phanh chân
  foot brake
  phanh đạp chân
  foot brake
  thắng chân
  foot brakes
  phanh chân
  foot change
  sự sang số bằng chân
  foot change lever
  cần số đạp chân
  foot control
  sự điều khiển bằng chân
  foot lathe
  máy tiện đạp chân
  foot lever
  đòn bẩy chân
  foot mounting
  sự lắp có chân
  foot of a perpendicular
  chân đường vuông góc
  foot of a perpendicular
  chân một đường vuông góc
  foot pedal for welding pressure adjudgment
  bàn đạp chân để điều chỉnh áp lực hàn
  foot print
  dấu bàn chân
  foot pump
  bơm đạp chân
  foot screw
  vít chân
  foot screw
  vít chặn, vít đế
  foot slope
  chân dốc
  foot slope
  chân triền núi
  foot step
  bước chân (khoảng cách)
  foot switch
  cầu dao đạp chân
  foot treadle
  bàn đạp bằng chân
  foot tube
  bể rửa chân
  foot tube
  bồn rửa chân
  foot valve
  chân van
  foot valve
  van chân ống hút đứng
  foot valve
  van đạp chân
  foot valve
  van dưới chân
  foot valve
  van ở chân
  foot-pump
  bơm dùng chân
  fungus foot
  bệnh nấm bàn chân
  hand-foot-and mouth disesase
  bệnh loét mồm, bàn chân bàn tay
  heavy foot
  thẳng chân
  immersion foot
  nhúng chân
  lathe foot (footpiece)
  chân đế máy tiện
  Madura foot
  chân Madura bệnh nhiễm nấm các mô và xương chân
  mast foot
  chân cột buồm
  mast foot rail
  tay vịn chân cột buồm
  neat's-foot oil
  dầu chân bò
  pedestal foot
  chân cọc dạng củ hành
  pedestal foot of cast-in-situ pile
  chân bầu của cọc nhồi tại chỗ
  pile foot
  chân cọc
  reel foot
  bàn chân vẹo
  sheep foot roller
  ống cán chân cừu
  sheeps foot roller
  trục lăn chân đê
  spiked foot
  trục lăn chân đế
  take one's foot off the accelerator
  buông chân ga
  tamper foot
  trục lăn chân đế
  cuối trang
  running foot
  chú thích cuối trang
  khung gầm
  đế
  giá đỡ
  rễ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chân
  cattle foot handling
  sự chế biến chân giò gia súc có sừng
  foot saw
  dao tách chân giò
  foot washing drum
  tang rửa chân (gia súc)
  foot-gear
  đồ mang ở chân
  goose foot cake
  bánh rán (chân ngỗng)

  Nguồn khác

  • foot : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Oxford

  N. & v.

  N. (pl. feet) 1 a the lower extremity of the legbelow the ankle. b the part of a sock etc. covering the foot.2 a the lower or lowest part of anything, e.g. a mountain, apage, stairs, etc. b the lower end of a table. c the end of abed where the user's feet normally rest.
  The base, oftenprojecting, of anything extending vertically.
  A step, pace,or tread; a manner of walking (fleet of foot).
  (pl. feet orfoot) a unit of linear measure equal to 12 inches (30.48 cm).
  Prosody a a group of syllables (one usu. stressed) constitutinga metrical unit. b a similar unit of speech etc.
  Brit.hist. infantry (a regiment of foot).
  Zool. the locomotive oradhesive organ of invertebrates.
  Bot. the part by which apetal is attached.
  A device on a sewing-machine for holdingthe material steady as it is sewn.
  (pl. foots) a dregs; oilrefuse. b coarse sugar.
  V.tr.
  (usu. as foot it) atraverse (esp. a long distance) by foot. b dance.
  Pay (abill, esp. one considered large).
  Accelerate a motorvehicle. put one's foot in it colloq. commit a blunder orindiscretion. set foot on (or in) enter; go into. set on footput (an action, process, etc.) in motion. under one's feet inthe way. under foot on the ground.
  Footed adj. (also incomb.). footless adj. [OE fot f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X