• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng khung===== ::frame table entry (PTE) ::mục nhập bảng khung ::FTE (frametable entry) ::...)
  Hiện nay (04:47, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng khung=====
  -
  =====bảng khung=====
  +
  ::[[frame]] [[table]] [[entry]] (PTE)
  ::[[frame]] [[table]] [[entry]] (PTE)
  ::mục nhập bảng khung
  ::mục nhập bảng khung
  Dòng 12: Dòng 7:
  ::[[page]] [[frame]] [[table]] (PFT)
  ::[[page]] [[frame]] [[table]] (PFT)
  ::bảng khung trang
  ::bảng khung trang
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=frame%20table frame table] : National Weather Service
   

  Hiện nay

  Toán & tin

  bảng khung
  frame table entry (PTE)
  mục nhập bảng khung
  FTE (frametable entry)
  mục nhận bảng khung
  page frame table (PFT)
  bảng khung trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X