• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự vui vẻ; tính vui vẻ; vẻ hoan hỉ===== =====( số nhiều) trò vui; cuộc liên hoan đình đám===== =====Vẻ xán ...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'gei&#601;ti</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  21:35, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /'geiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vui vẻ; tính vui vẻ; vẻ hoan hỉ
  ( số nhiều) trò vui; cuộc liên hoan đình đám
  Vẻ xán lạn, vẻ tươi vui

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Cheerfulness, exhilaration, elation, glee, joie de vivre,buoyancy, light-heartedness, blitheness, happiness, felicity,pleasure, delight, joy, joyfulness, joyousness, exultation,merriment, mirth, mirthfulness, jubilation, good or highspirits, sprightliness, liveliness, joviality, jollity,hilarity: The gaiety of the celebration was becominginfectious.
  Often, gaieties. merrymaking, festivity,festivities, celebration, revelry, revels, rejoicing,conviviality, Old-fashioned Brit mafficking: We all joined inthe gaiety of Mardi Gras.
  Colourfulness, brightness,gaudiness, garishness, brilliance, brightness, cheeriness: Thegaiety of her costume was offset by her lugubrious expression.

  Oxford

  N.

  (US gayety) 1 the state of being light-hearted or merry;mirth.
  Merrymaking, amusement.
  A bright appearance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X