• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Phó từ=== =====Vui vẻ; hoan hỉ===== =====Xán lạn, tươi vui===== ==Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh== ===Adv.=== =====Showily, gaudi...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'geili</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  21:35, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /'geili/

  Thông dụng

  Phó từ

  Vui vẻ; hoan hỉ
  Xán lạn, tươi vui

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adv.

  Showily, gaudily, brightly, splendidly, brilliantly,colourfully, flashily, flamboyantly, garishly: The dancersappeared in their gaily coloured dresses.
  Happily,cheerfully, cheerily, gleefully, joyously, joyfully, jubilantly,merrily, blithely, light-heartedly, airily, jauntily,insouciantly: The revellers came cavorting gaily down thestreet.

  Oxford

  Adv.

  In a gay or light-hearted manner.
  With a bright orcolourful appearance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X