• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Dáng đi===== ::an awkward gait ::dáng đi vụng về == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====dáng...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">geit</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  14:16, ngày 8 tháng 6 năm 2008

  /geit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng đi
  an awkward gait
  dáng đi vụng về

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  dáng đi
  algic gait
  dáng đì giảm đau
  festinating gait
  dáng đi cập rập (bước ngắn và vội vàng)
  paralytic gait
  dáng đi liệt

  Oxford

  N.

  A manner of walking; one's bearing or carriage as onewalks.
  The manner of forward motion of a runner, horse,vehicle, etc.

  Tham khảo chung

  • gait : Corporateinformation
  • gait : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X