• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">gз'zet</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  12:43, ngày 17 tháng 6 năm 2008

  /gз'zet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công báo
  Báo hằng ngày

  Ngoại động từ

  Đăng trong công báo
  new regulations on customs were gazetted yesterday morning
  các quy định mới về thuế nhập khẩu được đăng trên công báo sáng hôm qua
  (quân sự) cử, bổ nhiệm
  after this brilliant victory, he was gazetted colonel
  sau chiến thắng vẻ vang này, ông ta được bổ nhiệm làm đại tá

  Hình Thái Từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tạp chí

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bản tin
  báo
  báo chí
  công giáo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  báo
  công báo
  London Gazette
  Công báo Luân Đôn (Anh)
  nhật báo
  Lloyd's List and shipping Gazette
  Nhật báo do công ty Lloyd's xuất bản

  Nguồn khác

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A newspaper, esp. the official one of anorganization or institution (University Gazette).
  Hist. anews-sheet; a periodical publication giving current events.
  Brit. an official journal with a list of governmentappointments, bankruptcies, and other public notices (LondonGazette).
  V.tr. Brit. announce or publish in an officialgazette. [F f. It. gazzetta f. gazeta, a Venetian small coin]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X