• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ảnh hưởng của tỉ suất mắc nợ===== =====hiệu ứng tỷ số vốn vay===== == Tham khảo chung == *[h...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====ảnh hưởng của tỉ suất mắc nợ=====
  +
  =====ảnh hưởng của tỉ suất mắc nợ=====
  -
  =====hiệu ứng tỷ số vốn vay=====
  +
  =====hiệu ứng tỷ số vốn vay=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=gearing%20effect gearing effect] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=gearing%20effect gearing effect] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:24, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ảnh hưởng của tỉ suất mắc nợ
  hiệu ứng tỷ số vốn vay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X