• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====(tử vi) cung song sinh=====
  +
  =====(tử vi) cung song tử=====
   +
   
   +
  =====Người sinh ra chịu ảnh hưởng của cung song tử=====
  -
  =====Người sinh ra chịu ảnh hưởng của cung song sinh=====
   
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  05:35, ngày 22 tháng 5 năm 2009

  /ˈdʒɛmɪnaɪ/ or /ˈdʒɛmɪniː/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tử vi) cung song tử
  Người sinh ra chịu ảnh hưởng của cung song tử

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  A constellation, traditionally regarded as contained inthe figures of twins.
  A the third sign of the zodiac (theTwins). b a person born when the sun is in this sign.
  Geminean n. & adj. [ME f. L, = twins]

  Tham khảo chung

  • gemini : National Weather Service
  • gemini : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X